Novi ambijent formiran je jednostavnom postavom tri masivna zida – „monolita“, koja svojom organizacijom i smještajem na parceli, te odnosu prema neposrednom kontekstu i crkvi i groblju u blizini, ostvaruju gradaciju sadržaja s namjerom što dostojnijeg ispraćaja pokojnika. Monoliti su postavljeni međusobno paralelno i u pomaku radi intenziviranja postepenosti doživljaja, te time formiraju i funkcionalne sklopove, komunicirajući pritom signalizacijski i estetskom – akcentom svjetlosnog proreza. Prodori u kontinuiranoj krovnoj konstrukciji svjetlosnim akcentima dematerijaliziraju prostor te naglašavaju posebnost trenutka.

Do mrtvačnice duboko smještene u parcelu, distancirane višeslojnim raslinjem kroz koje se nazire, proteže se ulazni predvrt i izlomljeni pješački hodnik – rampa koja se oblikuje kao proširena komunikacija formirajući oproštajni trg koji se podvlači pod duboki trijem.

Kontinuirani trijem povezuje zone cijelog sklopa mrtvačnice, onu neposredno uz odarnicu, drugu mirniju za odmor posjetitelja orijentiranu na vrt, te u nastavku formira prateću natkrivenu komunikaciju sa sanitarijama i ulazom u upravu u pozadini.

Tri osnovne funkcionalne cjeline grupirane su prema hijerarhiji koju sama namjena iziskuje – primarni prostor pripada odarnici, koja se vizualno i funkcionalno odvaja od pratećih prostora, koristeći povoljnu orijentaciju.

Završne obrade ploha zidova, podova i krova izvode se grubom izvedbom. Pročelja su izvedena su kao višeslojne konstrukcije od nosivih ab zidova, slojeva izolacija i u završnoj obradi kao tanko stijeni lijevani beton spravljen na gradilištu s vidljivim kamenim agregatom uzetim sa same lokacije. U slučaju monolita to su višeslojne ventilirane konstrukcije završno izvedene iz grubih kalanih hrastovih platica iz okolnih šuma. Pristupna rampa, oproštajni trg, hodna površina trijema izvedeni su iz prirodne bijele sipine. U zatvorenim prostorima plohe su predviđene od lijevanog pranog betona s vidljivim agregatom, od čega su izvedena i masivna betonska „nevidljiva” vrata između odarnice i pomoćne prostorije.

Unutrašnje uređenje u potpunosti nastavlja slijed postavljenih tema i pristupa, u primjeni i obradi. Svi elementi su projektirani i izvedeni posebno za svrhu mrtvačnice, odar od kalanih hrastovih platica i čelika, klupe i stolice iz cjelovitih trupaca, čelična korita na drvenim postoljima kao umivaonici, slavine izvedene od instalacijskih cijevi, te nadalje kompletan mobilijar i signalizacijski elementi.

Pažljivim odabirom arhitektonskih, interijerskih i krajobraznih elemenata, minimaliziranjem primijenjenih materijala u smislu dosljednosti i kontinuiranosti, kao i samim izborom i grubom obradom, nastojalo se se stvoriti integralni mikroambijent suvremene i funkcionalne građevine i krajobraza kao jedinstven odraz “ruralnog predgrađa”, konteksta s kojim komuniciraju i u kojem se nalaze.

Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Autori: Igor Presečan i Damir Gamulin
Koautori: Veronika Radman, Silvija Pranjić, Ela Prižmić
Investitor: Grad Zagreb / predstavnik investitora: Dunja Žmikić
Godina natječaja: 2008. / 1. nagrada
Godina projekta: 2010./2012.
Godina izvođenja: 2012./2013.
Površina lokacije: 1505 m2
Tlocrtna površina: 421 m2

Budžet: 3.500.000 kn

PROJEKTNI RAZVOJNI TIM:
ARHITEKTURA: PUBLIC DESIGN d.o.o.
voditelji projekta: Andrea Mikac, Igor Presečan
autorski suradnici: Igor Presečan, Damir Gamulin, Veronika Radman, Silvija Pranjić, Ela Prižmić
suradnici: Melita Hrustić, Nataša Hrsan, Renato Cottiero, Ivan Palijan
KONSTRUKCIJA: PALIJAN d.o.o.
INSTALACIJSKI SISTEMI: EKSPERTERM d.o.o. / VIKING u.o. / UOIE Marijan Kokić
TEHNOLOŠKA RJEŠENJA: Nataša Hrsan / Boris Ferk / Edin Karamehmedović / Dalibor Fiket
RASVJETA: Nino Kušter / Marijan Cestar
NATJEČAJNI TIM / AUTORI IDEJNE FAZE: Igor Presečan, Damir Gamulin, Veronika Radman
INTERIJER I MOBILIJAR: Igor Presečan, Damir Gamulin / koautori: Silvija Pranjić, Melita Hrustić
KRAJOBRAZ: Igor Presečan, Damir Gamulin, Luka Jelušić, Vlasta Oreb
FOTOGRAFIJE: Damir Gamulin & Igor Presečan