Kao priprema za Bijenale dizajna u Ljubljani, koje će se održati od 18.09.-07.12.2014., objavljen je poziv za sudjelovanje u 12 multidisciplinarnih timova koji će istražiti po jednu od zadanih tema.

Svaki tim imat će međunarodne i slovenske mentore koji će izraditi projektni zadatak i smjernice te voditi zajednički rad kroz period od šest mjeseci.

Rezultate će ocijeniti, predstaviti i nagraditi međunarodni ocjenjivački sud, te će biti predstavljeni na otvaranju Bijenala kroz izložbu i publikaciju.

Poziv je otvoren do 12. siječnja, a ovdje možete pogledati zadane teme i prijaviti se.