Potencijalni korisnik EU sredstava je svaka osoba koja ima dobru projektnu ideju i voljna je uložiti vrijeme i trud potreban za dobivanje bespovratnih sredstava. Preduvjet za to je znanje o tome otkuda uopće krenuti te koje je korake potrebno poduzeti.

S ciljem educiranja potencijalnih korisnika EU sredstava, održat će se tri radionice i panel rasprave na temu “Energija, klima i bespovratna sredstva EU. Kako do bolje kvalitete života uz manje troškove“. Tom prilikom bit će prezentirani primjeri dobre prakse u korištenju EU sredstava, a sudionici će biti upoznati s relevantnim politikama iz područja energije i klime, strukturnim fondovima, ulogom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te koracima koje je potrebno poduzeti u prijavi projekata za fondove Europske unije.
Događanja će se održati 14. svibnja u Koprivnici (Županijska komora Koprivnica, Frankopanska 3), 15. svibnja u Sisku (Gradska vijećnica, Rimska 26) te 19. svibnja u Zadru (Velika vijećnica Grada Zadra, Narodni trg 1).
Radionice su besplatna za sve sudionike, uz obaveznu prijavu (ime i prezime, organizacija) najkasnije dva dana prije događanja na e-mail: prijave@door.hr, s naznakom „za CLICK – Koprivnica“.

 
Preliminarni program događanja
Događanja se odvijaju u sklopu projekta CLICK – Povećanje razumijevanja klimatsko-energetske politike Europske unije i njenog utjecaja na svakodnevni život u sklopu kojeg je nedavno izdana i brošura 10 pitanja o EU fondovima namijenjenim zaštiti klime i energetici.