Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europsko vijeće za sela i male gradove) u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Ogulina organizira skup i stručni vođeni obilazak Ogulina u subotu, 15. studenoga 2014. godine. Skup je nastavak teme „Kreativno korištenje potencijala malih gradova“ u okviru projekta „Obnova i održivi razvitak malih gradova i njihova okruženja u Hrvatskoj“.

Svrha projekta je istražiti kvalitete i potencijale malih povijesnih gradova i naselja kao resursa gospodarskog razvitka te pružiti podršku i poticaj malim gradovima za njihove programe obnove na načelima očuvanja kulturne i prirodne baštine i njihova okruženja. Osnovno je polazište da kulturno naslijeđe malih povijesnih gradova i pripadajućeg krajolika, očuvano i upravljano na odgovarajući način, može imati važnu ulogu u prostornom i gospodarskom razvoju, ne samo grada već i šire regije.

Ogulin je uspješan primjer grada gdje je bogato lokalno kulturno i prirodno naslijeđe bilo polazište za osmišljavanje i provedbu projekata kojima su razvijeni novi turistički sadržaji što doprinose sveukupnom gospodarskom razvoju lokalne zajednice. U gradu se provodi projekt održivog razvoja kulturnog turizma “Ogulin, zavičaj bajke” u sklopu kojega je realiziran „Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke“ – multimedijalni i interdisciplinarni centar za bajku kao nematerijalnu kulturnu baštinu svijeta. Centar “Ivanina kuća bajke” otvoren je u prosincu 2013. godine u Frankopanskom kaštelu u Ogulinu, a financiran je iz EU programa IPA, komponenta IIIC (Regionalna konkurentnost).

Teme skupa biti će kreativni pristup lokalnom kulturnom naslijeđu i osmišljavanju turističke ponude destinacije. Na primjeru projekata koji su provedeni u Ogulinu sudionici skupa upozna će se s iskustvima osmišljavanja i provedbe projekata u kulturi i turizmu, iskustvima u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU te drugim temama kreativnog pristupa naslijeđu.

O kreativnom pristupu baštini, iskustvu osmišljavanja i provedbe EU projekata te spoju baštine i turističke ponude destinacije na skupu će govoriti Ankica Puškarić iz Turističke zajednice Grada Ogulina (voditeljica projekta), Dragana Lucija Ratković Aydemir iz tvrtke „Muze“, arhitektica Kristina Špigl Uhrl (autorica projekta rekonstrukcije i prenamijene stare ogulinske knjižnice u Ivaninu kuću bajke) te Ives Vodanović iz Hrvatske sekcije ECOVAST-a.

U sklopu programa predviđen je i vođeni obilazak povijesne jezgre Ogulina i Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“.

Troškovi i prijevoz
Sudjelovanje na skupu je besplatno. Sudionici sami snose troškove puta i ručka u Ogulinu. Nije potrebna nikakva prethodna uplata, ali zbog organizacije skupa, ručka i organizacije grupne karte za vlak potrebna je prijava putem prijavnog obrasca.

Više informacija s programom potražite ovdje.
Kontakt e-mail: info@ecovast.hr