Pozivamo Vas na predstavljanje sektorskih politika ORaH-a  „Politika krajobraza“ i „Politika biološke raznolikosti i zaštite prirode“ koje će biti predstavljene u srijedu 22. travnja 2015. godine u dvorani Tribine grada Zagreba, Kaptol 27 u Zagrebu s početkom u 18,00 sati.

Krajobrazna politika – Promjene krajobraza na području Hrvatske dosad su nastajale više ili manje kao rezultat većinom nekontrolirane i bespravne izgradnje, jednodimenzionalnim planiranjem poljoprivrednih površina isključivo u funkciji proizvodnje, uz zanemarivanje očuvanja i unaprjeđenja krajobraznih vrijednosti. Zbog trošenja velikih površina za nove djelatnosti,  brojna su naselja na području Hrvatske u najvećoj mjeri već izgubila svoju krajobraznu vrijednost i prepoznatljivost. Cilj je ove politike potaknuti stvaranje održivih krajobraza visoke kvalitete i posebnosti u kojima je postignuta harmonizacija prirodnog i društveno-ekonomskog okoliša putem učinkovitog sustava planiranja i upravljanja, te time očuvati prirodne i kulturne krajobraze Republike Hrvatske.

Politika biološke raznolikosti i zaštite prirode – Zbog pretjeranog iskorištavanja resursa, pritisak na ekosustave danas je velik, a očituje se u zagađenju, unosu egzotičnih vrsta te promjeni klime, čime je direktno ugrožen i razvoj zajednica što predstavlja ozbiljnu prijetnju čovječanstvu u cijelosti. Politika biološke raznolikosti i zaštite prirode ima za cilj osigurati izgradnju sustava vrijednosti i politike koji će nam omogućiti zdravlje i blagostanje i dovođenje naših ekoloških sustava u ravnotežu kako bi bili u mogućnosti oduprijeti se nesigurnostima u budućnosti. ORaH, kao razvojna stranka, svjesna važnosti očuvanosti prirode za dugoročno kvalitetan razvoj društva u cjelini, posvećuje posebnu pažnju zaštiti prirode i ekosustava te ovom politikom integrira ciljeve njene zaštite u razvojne strategije, planove i programe ostalih sektora i time dugoročno osigurava održivo iskorištavanje dobrobiti ekosustava i njihovu pravednu raspodjelu.

Moderator tribine je dr. sc. Mirela Holy

Predavači su dr.sc. Andreja Radović i  mr.sc. Vesna Koščak Miočić Stošić

Predstavljene politike komentirati će  dr.sc. Sonja Butula

Nakon uvodnih izlaganja u raspravi mogu sudjelovati svi prisutni.

Više informacija o ORaH-u možete potražiti na www.orah.hr