Društvo arhitekata Zadra, organizira niz predavanja pod nazivom: “Sva lica krajobraza”, s početkom u 18h, 22.5.2015. u prostorijama ZDA.

Predanje se boduje u sklopu SSU HKA sa 3 boda.

plakat za web