Na Agronomskom Fakultetu u Zagrebu je 7. i 8. rujna održan sastanak radne skupine za terensko istraživanje krajobraza otoka Cresa kako bi se sistematizirao dosadašnji rad, analizirao materijal prikupljen terenskim istraživanjem te isplanirali predstojeći zadaci i drugi terenski obilazak.

Unatoč velikoj količini prikupljenog materijala, odlučeno je da će forma završne studije biti stručno-popularna kako bi se problematika vrednovanja krajobraza približila lokalnom stanovništvu, lokalnoj upravi i svim zainteresiranim dionicima. Studija bi trebala poslužiti kao ogledni primjer za druga područja u Hrvatskoj koja također žele izraditi krajobraznu analizu i implementirati ju u svoje razvojne dokumente.

Na ovom je sastanku dogovoren format i obim studije, te poglavlja koja treba sadržavati (Uvod, Opis čimbenika krajobraza otoka Cresa, Krajobrazna područja otoka Cresa, Etnološka identifikacija, te Smjernice za sagledavanje krajobraza otoka Cresa kao razvojnog resursa).

Kako bi se dio krajobrazne studije primijenio u službenim razvojnim dokumentima, po dovršetku prvog nacrta studije održat će se sastanak u Upravnom odjelu za prostorno planiranje Primorsko-goranske županije

Radna skupina isplanirala je sljedeće terensko istraživanje koje će se održati od 9. do 11. listopada 2015. Na sastanku su određene granice 14 novih krajobraznih područja kojima treba pristupiti na tom terenskom obilasku. Određen je dnevni raspored rada tijekom druge terenske procjene, područja obilaska te novi i dorađeni koncepti pitanja za intervjuiranje mlađeg lokalnog stanovništva i stručnjaka.