“Jedna od temeljnih postavki festivala i šireg projekta Design District Zagreb, uz sustavno umrežavanje i suradnju dionika kreativne scene ‘zone Martićeva’, jest poticanje i stvaranja novih sadržaja — kreativnih i korisnih, stalnih i povremenih.

U sklopu festivala organiziraju se programi čija je svrha okupljanje kreativaca koji su pozvani predložiti intervencije izvedive u javnom prostoru. Ideja je unaprijediti javni prostor četvrti pomoću malih, ali vidljivih promjena, odnosno ostvarivih i pametnih intervencija, objekata i scenarija. U potrazi smo za konceptima i dizajnom sa sposobnošću razvijanja interakcije između građana i njihovog neposrednog urbanog okoliša, revitalizacije neiskorištenih prostora u kvartu, ali i akcentuiranja postojećih dobrih, ali nedovoljno vidljivih, urbanih programa.

Stoga program Mali pomaci, koji se provodi u suradnji i uz podršku Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, ima za cilj putem otvorenog poziva doći do kvalitetnog, izvedivog i funkcionalnog dizajna objekata namijenjenih ‘zoni Martićeva’, kao i do inteligentnih koncepata s mogućnošću poboljšanja života i navika stanovnika četvrti. Fokus poziva je na uočenim problemima, te dizajnerskim scenarijima i prototipovima kao mogućim rješenjima.

Poziv je otvoren za sve zainteresirane dizajnere, umjetnike, arhitekte i druge autore i autorice, iz Hrvatske i iz inozemstva
. Poželjni su radovi i projekti osmišljeni posebno za ovaj poziv, no to nije neophodno — dolaze u obzir i otprije izvedeni koncepti, ali prilagodljivi specifičnom kontekstu ‘zone Martićeva’. Odabrani radovi bit će predstavljeni u javnom prostoru četvrti za vrijeme trajanja festivala, uz naknadnu mogućnost njihove stalne implementacije.

Prijave se mogu uklapati u neku od dvije skupine:

a) Urbana oprema— predmeti koji pripadaju tipologiji urbane opreme, shvaćene široko i nekonvencionalno (npr. namijenjene predahu i odmoru), koncipirana i/ili predložena s obzirom na uočene potrebe i problemske situacije u ‘zoni Martićeva’

b) Fluidni koncepti — pametne, korisne i niskobudžetne dizajnerske intervencije u javnom prostoru, site-specific radovi sa sposobnošću razvijanja međusobne interakcije građana i njihovog životnog prostora

Radovi mogu biti predloženi u formi prototipa i/ili vizualiziranog i opisanog koncepta.

Selekcijski žiri će do 26. travnja 2016. odabrati uži izbor od 10-15 projekata, a 5 projekata bit će novčano poduprti. Ako odabrani radovi nisu bili ranije izvedeni, njihova produkcija može biti novčano poduprta u visini do 50% produkcijskih troškova (prema priloženom troškovniku), a u maksimalnom iznosu od 10.000 kn brutto po radu, dok će se autori obvezati na izradu adekvatnih izložaka (modela, prototipova) do 10. lipnja 2016. Svi radovi koji uđu u uži izbor bit će predstavljeni publici na uličnoj (‘open-air’) izložbi u sklopu festivala Design District Zagreb (16.-19. 6. 2016.) te u pripadajućem katalogu.

Projekti koje selekcijski žiri uvrsti u uži izbor, no koje zbog zahtjevnosti izvedbe, odnosno financijskih ili vremenskih ograničenja, nije moguće do navedenog roka dovesti do faze modela i prototipa, mogu biti izloženi u obliku plakata i/ili makete ili na neki drugi prikladan način.

Svi projekti, odnosno izložbeni primjerci izrađeni za potrebe izlaganja, ostat će u vlasništvu njihovih autora, a organizatori neće polagati prava na njih. Eventualna prava na korištenje projekata u budućnosti, ukoliko bi postojala takva namjera organizatora, bit će posebno regulirana autorskopravnim ugovorom i adekvatnom naknadom.”

ROKOVI

20. 4. 2016. Rok za prijavu projekata
26. 4. 2016. Objava rezultata
10. 6. 2016. Dostava izložbenih radova

ŽIRI

Jadranka Veselić-Bruvo, arhitektica, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Ira Payer, dizajnerica, kreativna direktorica Design Districta Zagreb
Nikola Radeljković, dizajner (HDD)
Sonja Leboš, urbana antropologinja
Maroje Mrduljaš, arhitekt i kritičar arhitekture i dizajna