Prošli tjedan predstavljen je zajednički projekt Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.

Projekt je predstavljen javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, kao i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i županijskim upravnim odjelima zaduženim za poslove zaštite prirode.

Cilj projekta je uspostaviti okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, a financirat će se u okviru OPKK 2014.-2020. Između ostalog, projekt će obuhvatiti sljedeće: jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, uspostavu sustava i standarda planiranja i praćenja upravljanja, reviziju ciljeva očuvanja i ekoloških zahtjeva vrsta stanišnih tipova te odgovarajućih mjera očuvanja te izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000, kao i planova gospodarenja koji na odgovarajući način sagledavaju Natura 2000 područja.

Projekt su predstavile načelnice Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a podršku su iskazale i pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode mr.sc. Irina Zupan i dr.sc. Ivana Gudelj privremena ravnateljica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, istaknuvši kako je ključno aktivno uključenje JU za upravljanje NP i PP, kao i županijskih JU u provedbu dijela navedenih aktivnosti i rada na uspostavi okvira upravljanja za ekološku mrežu.

 

 

Izvor: DZZP, 19.4.2016.