Sigurnosni zahtjevi na prostorima za igru u Hrvatskoj regulirani su odgovarajućim propisima te hrvatskim normama kojima su usvojene europske norme.

Norme postavljaju niz minimalnih zahtjeva za sigurnost od faze projektiranja, proizvodnje, ugradnje, sve do stavljanja u upotrebu, korištenja i održavanja, tijekom cijelog vijeka korištenja igrališta. Za projektiranje i izgradnju dobrih i sigurnih igrališta, važno je detaljno poznavanje norma, ali i nekih principa dječje igre i ponašanja djece za vrijeme igre.

Zbog loših i nesigurnih igrališta u Zagrebu godišnje se teže ozlijedi oko 2500 djece, a u Hrvatskoj se gotovo svake godine bilježe smrtni slučajevi. S obzirom na to da je projektiranje građevine prvi korak koji definira zahtjeve za sve što se nalazi na igralištima, dobar projekt početna je točka za sigurna igrališta i obrnuto, loš ili nikakav projekt najčešće kao rezultat ima loše, nekvalitetno i nesigurno igralište, a posljedično i ozljede djece.

Sigurnost je na dječjim igralištima najbitnija i upravo zbog toga će nam Marinko Kramarić pobliže predstaviti sigurnosne zahtjeve na igralištima.

Marinko Kramarić osnivač je i direktor tvrtke Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. te predsjednik udruge Centar za kvalitetu i sigurnost u Zagrebu. Rođen je 1974. u Sisku. Diplomirao je i specijalizirao kvalitetu rada na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu. Problematikom sigurnosti na prostorima za igru bavi se više od 8 godina, a 2011. dobiva certifikat najveće europske ustanove za sigurnost djece RoSPA te postaje prvi licencirani inspektor za dječja igrališta u Hrvatskoj. Inicira osnivanje Obrazovnog centra za prevenciju nesreća kao regionalnog centra za širenje stečenog znanja na hrvatskom jeziku. Član je nekoliko stručnih domaćih i međunarodnih odbora i udruženja, autor nekoliko stručnih radova i knjige Sigurnost djece na igralištima.