Oznaka: linije

Moderna i internacionalni stil u arhitekturi Zagreba

Modernizam je donio novo, avangardno viđenje arhitekture koja se oslanjala na socijalne i humane teme. Osnova je bila proklamirani funkcionalizam...

/ 07/04/2016