Kategorija: Krajobraz Krajina Pejzaž

Krajina – krajobraz – pejzaž 2016, 15.-17.5. Ljubljana

Dragi kolege i kolegice, ove godine domaćin tradicionalnog okupljanja Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, KRAJINA-KRAJOBRAZ-PEJZAŽ 2016., Društva krajinskih arhitektov Slovenije i...

/ 09/05/2016

Predstavnici HDKA potpisali međunarodni sporazum o suradnji

U okviru VI. Salona pejzažne arhitekture u Beogradu, od 4.-6. lipnja, održan je drugi stručni skup po redu, pod nazivom...

/ 07/06/2015

“Krajobraz-krajina-pejzaž”, okupio stručnjake krajobrazne arhitekture

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Odbor za krajobraznu arhitekturu HKA su 29. i 30. svibnja 2014., u prostorijama DAZ-a, na...

/ 10/06/2014