Zvanje pejzažnog arhitekte je ponovo u inoviranoj i dopunjenoj konačnoj Listi zvanja u Srbiji koju je usvojio Nacionalni savjet za visoko obrazovanje.

Lista zvanja iz 2007. godine (na osnovu koje su se dodjeljivale diplome posljednjih nekoliko godina) nije sadržala zvanje pejzažnog arhitekte. To je za posljedicu imalo problem dodjeljivanja različitih diploma za istu struku.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu, zvanje se moralo svrstati u ŠUMARSTVO (zvanje: dipl. inž. šumarstva – dodatak diplome: pejzažna arhitektura i hortikultura), a na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu zvanje se svrstavalo u POLJOPRIVREDU (dipl. inž. poljoprivrede – dodatak diplome: pejzažna arhitektura). Nakon dopuna i izmjena Liste zvanja sadašnja situacija se može riješiti, što znači da se u sljedećoj akreditaciji fakulteti mogu akreditirati za ovo “čisto” zvanje.

Lista zvanja(Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih zvanja – “Sl. glasnik RS”, br. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010 i 39/2011) sadrži sljedeća zvanja i njihove skraćenice:

inženjer pejzažne arhitekture (inž.pejz.arh.) – 180 ESPB (3-godišnje studije);
diplomirani inženjer pejzažne arhitekture (dipl.inž.pejz.arh.) – 240 ESPB (4-godišnje studije);
master inženjer pejzažne arhitekture (mast.inž.pejz.arh.) – 300 ESPB (3+2 ili 4+1 god.);
specijalista inženjer pejzažne arhitekture (spec.inž.pejz.arh.) – 360 ESPB (master + 1 god. specijalizacije).

Zvanja za pejzažnu arhitekturu su svrstana u listu MULTIDISCIPLINARNIH STUDIJA.

 

Izvor: Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, 29/8/2011

Odgovori