‘Iznimno mi je drago što je Agencija za zaštitu okoliša među prvima u Europi izradila CORINE bazu podataka o pokrovu zemljišta. CORINE baza podataka omogućuje nam ne samo uvid u postojeće stanje pokrova zemljišta u Hrvatskoj, nego i praćenje svih promjena koje su se dogodile u posljednjih 30 godina. Ova baza je izuzetno vrijedan alat koji će služiti građanima, poslovnom sektoru i tijelima državne uprave.’ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na današnjem predstavljanju CORINE baze (Coordination of Information on the Environment), jedinstvene baze podataka o pokrovu zemljišta u Republici Hrvatskoj, te posebnog internetskog preglednika koji omogućava njeno pretraživanje.

CORINE baza podataka osigurava cjeloviti sustav monitoringa pokrova zemljišta. U njoj se nalaze podaci o 2,3 milijuna kilometara četvornih površine pokrivene satelitskim snimkama visoke rezolucije. Agencija za zaštitu okoliša je nacionalni referenti centar za CORINE bazu.

Ministar Zmajlović istaknuo je da je CORINE baza podataka od iznimne važnosti za zaštitu okoliša jer omogućuju uvid u promjene na tlu, njegove prenamjene, oštećenja i onečišćenja, kao i na rijekama i moru. No, dodao je, ona sadrži i podatke neophodne u radu resora poljoprivrede, graditeljstva, prometa i infrastrukture.

‘U bazi se nalaze i podaci o širenju ili smanjenju gradova, ruralnih područja, poljoprivrednih zemljišta, šumskih površina, industriji, infrastrukturi. Podaci iz baze služit će kao temelj za izradu razvojnih planova, projekata, izradu sve ostale dokumentacije i izdavanja dozvola. Bit će koristan izvor podataka svima koji planiraju neki zahvat u prostoru.’ – naglasio je ministar Mihael Zmajlović.

U bazi se nalaze podaci od 1980. godine do 2012. Godine. Osim uvida u postojeće stanje pokrova zemljišta, to omogućuje i pregled svih promjena koje su se dogodile tijekom posljednjih 30-ak godina.

Na primjer, najveće promjene u izgledu zemljišta od 1980. godine do danas vide se na slučajevima apartmanizacije na moru, izgrađenosti podsljemenske zone u Zagrebu te gradnje autoceste Zagreb-Split.

CORINE baza podataka o pokrovu zemljišta izrađena je prema standardima Europske unije zahvaljujući čemu je omogućena razmjena i usporedba podataka sa europskim zemljama.

Baza podataka je javno dostupna, svim institucijama i građanima, i besplatna.