‘Grad Jastrebarsko aktivno radi na promicanju zaštite okoliša, uvođenju održivog razvoja i poboljšanju kvalitete življenja svojih stanovnika. U skladu s time pokrenut je i ovaj projekt novog dječjeg vrtića u Gornjem Desincu, koji će biti prvi javni niskoenergetski objekt u tom gradu. Ovaj projekt trebao bi biti uzor svim ostalim ulaganjima, privatnim, a pogotovo javnim, jer pokazuje kako se ostvaruju poticaji za postupanje u skladu s održivim razvojem.’ izjavio je ministar Zmajlović danas u Jastrebarskom povodom potpisivanja ugovora za izgradnju niskoenergetskog dječjeg vrtića, u Gornjem Desincu.

Ministarstvo okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u skladu svoje politike održivog razvoja, pružili su potporu projektu grada Jastrebarskog i dodijelili zatražena sredstva za subvencioniranje projekta održive gradnje. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 12.103.147,81 kn, od čega su opravdani troškovi investicije 4.717.523,54 kn. Fond je odobrio subvencioniranje čak 40% opravdanih troškova i dodijelio 1.887.009,42 kn gradu Jastrebarsko za projekt.

Provedbom ovog projekta će se u odnosu na standardnu gradnju i primjenom suvremene opreme i tehnologije, ostvariti ušteda električne i toplinske energije, ušteda na troškovima održavanja, kao i smanjenje emisije stakleničkih plinova za 36,21 tona godišnje. Uštede će se ostvariti korištenjem obnovljivih izvora energije i gradnjom u skladu s niskoenergetskim principima. Naime u vrtiću će za unutarnju rasvjetu biti postavljene štedljive svjetiljke (fluocijevi i LED svjetiljke), biti će postavljena energetski učinkovita vanjska stolarija i toplinska zaštita vanjske ovojnice, a za grijanje će se koristiti sustav na drvnu biomasu.

Grad Jastrebarsko prima brojne nagrade i priznanja koja svjedoče uspjehu i efikasnosti upravljanja gradom.

Izvor: MZOIP, 12/3/2014