Na Generalnoj skupštini IFLA Europe 2019., održanoj u Antalyi, Turska, od 8-10 listopada, Darija Perković (dosadašnja delegatkinja HDKA za IFLA i IFLA Europe), imenovana je u novi sastav Upravnog odbora IFLA Europe, na mjesto potpredsjednice za komunikacije. Sukladno tome, kolegica Perković, više ne može obavljati funkciju delegata u HDKA te je na elektroničkoj sjednici Upravnog odbora HDKA 18.5.2020. razriješena dužnosti, a za novog delegata je imenovan Momir Pavletić Slobođan (Odluka UO O-20200518-42-1 i O-20200518-42-2).

Čestitamo kolegi i kolegici na imenovanjima i uspjehu te želimo produktivan i uspješan rad u HDKA i IFLA Europe.

HDKA