Oznaka: stručno osposobljavanje

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

J A V N I P O Z I V za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja...

/ 22/02/2016