Na poziv Ministarstva kulture Pier Luigi Sacco, voditelj projekta Europske prijestolnice kulture – Siena 2019, održat će 6. prosinca 2013. godine u 18 sati predavanje “Kultura kao generator ljudskog razvoja i gospodarskog rasta” u Talijanskom institutu za kulturu (Preobraženska 4, 10 000) o svojoj strategiji Culture 3.0 proizašloj iz njegovog znanstvenog rada i nužnosti prilagođavanja kulture specifičnostima u digitalno doba.

Pier Luigi Sacco će također u subotu 7. prosinca 2013. godine od 10 do 13 sati u Multimedijalnoj dvorani Muzeja Mimara (Rooseveltov trg 5, 10 000 Zagreb) održati predavanje pod nazivom”Siena 2019 – Pripreme za Europsku prijestolnicu kulture i projekt prijestolnice kulture u okviru politike Strukturnih fondova EU”  povodom mogućnosti kandidature hrvatskih gradova za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu.
Siena je ovih dana ušla u uži izbor za Europsku prijestolnicu kulture 2019. godine sa šest drugih gradova Italije u čemu je ključnu ulogu igrao i Pier Luigi Sacco, profesor kulturne ekonomije na Sveučilišnom institutu za moderne jezike (IULM) u Milanu, dekan Fakulteta za umjetnost, trgovinu i kulturnu baštinu te član Europske mreže stručnjaka u kulturi (EENC – European Expert Network on Culture). K tome je savjetnik za ekonomski i kulturni razvoj Venecije, Firence, Lillea i Tirani, kao i konzultant talijanske Vlade.
U svojim se istraživanjima fokusira na kulturnu ekonomiju u postindustrijskom razdoblju, kao i na kulturne i kreativne industrije. Prema Saccu, istraživanje nematerijalnih dobara mora postati dio nove ekonomske politike kojom umjetnost ujedno može doprinijeti društvenom napretku zahvaljujući suradnji znanstvenika, poslovnih ljudi i lokalne zajednice koja je neophodna za društveni i ekonomski razvoj na svim administrativnim razinama.

Biografija – Pier Luigi Sacco

Pier Luigi Sacco je profesor kulturne ekonomije na Sveučilišnom institutu za moderne jezike  (IULM) u Milanu te je od 1. rujna 2011. godine dekan Fakulteta za umjetnost, trgovinu i kulturnu baštinu.
Istraživanja gospodina Sacca fokusiraju se na ekonomiju kulture u postindustrijsko doba. Prema njemu, istraživanje nematerijalnih dobara mora postati dio nove ekonomske politike kojom umjetnost ujedno može doprinijeti društvenom napretku. K tome, smatra da je suradnja između znanstvenika, poslovnih ljudi i lokalne zajednice neophodna za društveni i ekonomski razvoj te da bi trebala biti prisutna ne samo na lokalnoj, nego i na međunarodnoj razini. Sacco je autor mnogobrojnih publikacija o modernoj ekonomiji, ekonomskom ponašanju, konkurentnosti, sniženju poreza za investicije u kulturi i sponzorstva.

Ostala postignuća:

Ravnatelj organizacije koja se bavi znanstvenim istraživanjem, stipendijama i subvencijama na Sveučilištu u Bologni
Jedan od koordinatora Diplomskog studija menadžmenta u umjetnosti i kulturi u školi za menadžment u gradu Trento na kojoj podučava o prikupljanju sredstava za kulturni i gospodarski razvoj gradova; također je savjetnik za ta pitanja u Veneciji, Firenci, Lilleu i Tirani
Predaje o kreativnim industrijama na sveučilištu USI u Luganu
Piše za političko-ekonomske i financijske dnevne novine Il Sole 24 Ore, dnevnik  Saturno i časopis za umjetnost Flash Art.
Predsjednik znanstvenog odbora Međunarodnog festivala suvremene umjetnosti Talijanske nacionalne knjižnice u Firenci
Suradnik u Istraživačkom centru Semeion u Rimu
Autor više od 150 radova objavljenih u međunarodnim časopisima
Urednik knjiga za velike znanstvene izdavačke kuće (Oxford University Press, Cambridge University Press, Elsevier, Springer, Palgrave, Edward Elgar, Ashgate, Sage itd.) na temu ekonomske teorije, teorije igara, kulturne ekonomije, kulturnih i kreativnih industrija, kulturne politike dizajna na urbanoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
Član uredničkog odbora za časopise Creative Industries Journal, Mind and Society, Quality and Quantity, Journal of Marketing at Retail i Economia della Cultura

 

Izvor: Ministarstvo kulture, 5/12/2013

Odgovori